WIE WE ZIJN

VISIE & MISSIE
C3 Kerk is een kerk met een boodschap van Geloof, Hoop en Liefde. De visie van C3 Arnhem is gevat in dit motto:
We zijn een kerk waar mensen tot leven komen en opstaan in hun bestemming.

Deze visie is gebaseerd op een woord van God: Ezechiel 37:10-14
“Ik zal jullie adem geven zodat jullie weer tot leven komen. Wat ik gezegd heb, zal ik doen.” – Zo spreekt de Heer. Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

De missie van C3 Arnhem is gevat in dit motto: Mensen bereiken en mensen bouwen.

We bereiken mensen overal, want de stad is onze kerk. We bouwen mensen door in onze kerkdiensten een atmosfeer van geloof en aanbidding te vormen, waardoor de kracht van God wordt vrijgezet. We bouwen mensen op door te investeren in hun beste leven. We houden van God, we houden van mensen, en samen bouwen we de kerk.

> Lees meer.


C3 NETWERK
Wij zijn deel van de kerkbeweging C3 Church Global, een groeiende beweging van autonome, moderne pinksterkerken met tegen de 90.000 leden en meer dan 300 kerken wereldwijd. Wij zijn toegewijd aan het stichten van kerken en willen onze steden veranderd zien worden door het goede nieuws.

In Nederland zijn er C3 kerken in Amsterdam, Almere, Arnhem, en Den Haag. Wij onderhouden diverse relaties met soortgelijke kerken in Nederland zoals Doorbrekers en Hillsong, en met kerken in het netwerk van Hart voor Arnhem.

> Meer info over het ontstaan van C3 in Nederland


ONS TEAM
De dagelijkse leiding van C3 Arnhem is in handen van onze senior pastors, Anne en Jedidja Borkent. Zij worden daarin ondersteund door een leiderschapsteam dat eindverantwoordelijk is voor diverse afdelingen van de kerk. Momenteel zijn dit naast Anne en Jedidja ook Peter en Brenda Twilt (ass. pastors), Jeroen en Valerie Peters, Koen en Lisanne Spekreijse, Robbert en Kristel van den Bos en Maarten Rozeboom.

Talenten van velen
C3 Arnhem is een kerk die rust op de toewijding van vele mensen, niet op de talenten van enkelingen. We hebben naast bovengenoemde mensen nog veel meer connectgroepen, teamleiders en vrijwilligers die C3 Arnhem maken wat het is.