VISIE EN MISSIE

C3 Arnhem is een Nederlandse kerk verbonden aan een internationale beweging die mensen helpt om met geloof te leven in de eenentwintigste eeuw.

“Wij zien een kerk waar mensen tot leven komen: waar gebrokenheid wordt genezen, waar dorre beenderen worden doordrenkt met nieuwe kracht, waar mensen weer een hoop en een toekomst vinden door de kracht van Gods woord. Wij zien een onafzienbare menigte die gevuld is met de Adem van God en waar mensen door Gods genade opstaan in hun bestemming.”

VISIE

De visie van C3 Arnhem is gevat in dit motto:
C3 Arnhem is een kerk: Waar mensen tot leven komen en opstaan in hun bestemming.

Deze visie is gebaseerd op een woord van God: Ezechiel 37:10-14
“Ik zal jullie adem geven zodat jullie weer tot leven komen. Wat ik gezegd heb, zal ik doen.” – Zo spreekt de Heer. Ik profeteerde zoals Hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

MISSIE

De missie van C3 Arnhem is gevat in dit motto:
Mensen bereiken en mensen bouwen.

De missie van C3 Arnhem geeft handen en voeten aan de visie. We zien mensen tot leven komen en opstaan in hun bestemming door elke dag met deze missie bezig te zijn: “Mensen bereiken en mensen bouwen” We bereiken mensen overal, want de stad is onze kerk. We bouwen mensen door in onze kerkdiensten een atmosfeer van geloof en aanbidding te vormen, waardoor de kracht van God wordt vrijgezet. We bouwen mensen op door te investeren in hun beste leven. We houden van God, we houden van mensen, en samen bouwen we de kerk.

DROOM

De droom van C3 Arnhem, samen met andere gelijkgestemde kerken is:
Arnhem, een stad voor Christus.

De kerk en Arnhem zijn al vanaf het prille begin van Arnhem in 893 A.D. aan elkaar verbonden: “Est in Arneym ecclesia” – er is een kerk in Arnhem.

BOODSCHAP

Wij zijn een kerk met een boodschap van:
Geloof, hoop en liefde.

CULTUUR

Wij zijn een kerk met een cultuur:

  • Waar mensen worden opgebouwd in hun relatie met God en elkaar
  • Waar mensen een omgeving ervaren van geloof, hoop en liefde
  • Waar mensen groeien in hun van God gegeven dromen en talenten
  • Waar mensen worden toegerust om een positief verschil te maken in hun omgeving
  • Waar ‘vormen’ veranderen met de tijd, terwijl de ‘inhoud’ gebaseerd blijft op de oorspronkelijke boodschap van de Bijbel
  • Waar we modern van stijl zijn, én diepgaand qua inhoud
  • Waar hart en houding (hoe en waarom we dingen doen) voorrang hebben op hoofd en handen (wat we doen)

Voor onze 10 kernwaarden, bekijk de video op de pagina C3 in Beeld.

Voor onze geloofsbelijdenis, klik hier.

Luister hier naar een korte podcast waar pastor Anne Borkent spreekt over onze visie en missie: