Slim Geven

C3 Arnhem is aangemerkt als ANBI waardoor giften aan onze kerk belastingaftrekbaar zijn.

Voor deze giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je belastbaar inkomen. Het maximum is 10% van je inkomen.

Geef je méér dan 10% van je inkomen per jaar aan goede doelen dan is het slim om andere manieren van geven te overwegen om extra belastingvoordeel te ontvangen. In hoofdzaak bestaan er 2 manieren van slim geven: een periodieke gift over vijf jaar of een eenmalige grote gift die je geeft als lening. Beide manieren van slim geven blijken in de praktijk heel eenvoudig te zijn en kunnen je veel extra voordeel opleveren. Onderstaand meer informatie over de eerste manier.

Wat is periodiek geven?

Een periodieke gift is een vast bedrag dat je geeft gedurende minimaal vijf jaar. Langer mag, maar korter niet. De totale vaste jaarlijkse gift moet in een schenkingsovereenkomst worden vastgelegd. Dat is simpel te regelen. Een periodieke gift aan een erkende ANBI mag jaarlijks – zonder drempels – in zijn geheel worden afgetrokken. Afhankelijk van je inkomen betaalt de belasting je 15,2% tot 52% van je giften terug. Tip: je kunt je jaarlijkse gift ook in maandelijkse termijnen geven (bijvoorbeeld je tienden).

De periodieke gift duurt minimaal 5 jaar

Er zijn situaties waarbij de periodieke gift kan worden stopgezet zonder terugbetaling van belastingvoordeel in voorgaande jaren. Dit geldt bij werkloosheid, als de ANBI instelling stopt te bestaan of zijn ANBI status verliest, als je de gift niet kunt betalen en daardoor een schuld is geworden met rente, of bij overlijden. De belastingdienst vraagt je om het belastingvoordeel terug te betalen als je om een andere reden de periodieke gift stopt.

Zo regel je een periodieke gift

Download op de website van de belastingdienst de ‘schenkingsovereenkomst in geld’. Die print je uit, vul je in en lever je in bij het kantoor van C3 Arnhem. Daar wordt hij ondertekend en krijg je jouw deel van de overeenkomst terug.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met ons kantoor via het Contactformulier. We helpen je graag zo veel mogelijk voordeel te krijgen uit de giften die je geeft.