ONS TEAM

De dagelijkse leiding van C3 Arnhem is in handen van onze senior pastors, Anne en Jedidja Borkent. Zij worden daarin ondersteund door een leiderschapsteam dat eindverantwoordelijk is voor diverse afdelingen van de kerk. Momenteel zijn dit naast Anne en Jedidja ook Peter en Brenda Twilt en Maarten en Naomi Rozeboom.

Team
Peter en Brenda zijn onze associate pastors (assistent voorgangers). Zij leiden connectgroepleiders, geven onderwijs en overzien het Connect Punt waar onze gasten op zondag worden verwelkomd. Maarten en Naomi zijn de youth & young adults pastors en overzien daarmee het jongerenwerk┬á(‘Collective’ en ‘Young & Free’). Maarten is ook in dienst van C3 Arnhem als Creative Director, waarbij hij o.a. geluid, licht, media, design en band overziet.

Talenten van velen
C3 Arnhem is een kerk die rust op de toewijding van vele mensen, niet op de talenten van enkelingen. We hebben naast bovengenoemde mensen nog veel meer connectgroepen, teamleiders en vrijwilligers die C3 Arnhem maken wat het is.