Kinderwerk gedragscode

Het is een voorrecht om God te dienen door met de kinderen van C3Kids te werken. We willen God eren in wat we doen en de manier waarop we Zijn werk uitvoeren. Hierbij willen we op alle mogelijke manieren de veiligheid van onze kinderen waarborgen. Hiertoe hebben wij een gedragscode opgesteld die door alle vrijwilligers van C3Kids is ondertekend.

  • Ik heb de verwachtingen van mijn rol als vrijwilliger van C3Arnhem en specifiek voor mijn rol in het C3Kids team doorgenomen en begrepen en zal mijn uiterste best doen om deze uit te leven.
  • Ik ken de algemene afspraken en ben op de hoogte van het evacuatieplan van C3Kids van C3Arnhem, ik heb ze begrepen en zal ze ten allen tijde toepassen.
  • Ik behartig het respect en de waardigheid van ieder kind en zal alle kinderen naar Jezus’ voorbeeld liefde en zorg geven, ongeacht nationaliteit, geslacht, leeftijd, religie, handicap, maatschappelijke achtergrond en cultuur.
  • Ik ga zorgvuldig om met de kinderen die mij zijn toevertrouwd binnen C3Kids.
  • Ik zal nooit een kind beschamen, vernederen of verbaal, emotioneel, seksueel en/of lichamelijk misbruiken.
  • Ik raak kinderen niet aan wanneer dit op een ongepaste of ongewenste manier is.
  • Ik vermijd situaties waarin ik alleen ben met een kind. Ik ga alleen met kinderen om op zichtbare, openbare plaatsen. Wanneer een kind naar de wc gaat, en hierbij hulp nodig heeft laat ik de wc-deur geopend. Kinderen die zelfstandig naar de wc kunnen gaan alleen.
  • Ik zal geen privéafspraken maken met kinderen. Bij een vermoeden van kindermishandeling of misbruik, geef ik dit door aan de teamleider of assistent teamleider.
  • Ik beloof nooit aan een kind/jongeren dat ik een geheim zal bewaren.
  • Ik ben me ervan bewust dat bij twijfel of onzorgvuldigheid conform deze gedragscode er adequate maatregelen worden genomen.

Ik ben wel/niet in het bezit van BHV/EHBO – diploma