JAARVERSLAGEN

Klik hier voor onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

 

Doelstelling (statuten kerkgenootschap)

Van de Kamer van Koophandel (nummer 34370751):

Doelstelling/activiteiten SBI-code: 94911 – Religieuze organisatie

C3 Arnhem ziet het als haar opdracht mensen te bereiken met het evangelie, mensen toe te rusten en mensen de mogelijkheid te bieden om zelf in actie te komen. De grondslag, van waaruit C3 Arnhem dit tracht te doen, staat verwoord in het kerkelijk-juridisch statuut. Hiertoe dragen mede de volgende activiteiten bij;

 

Overzicht van activiteiten
– het houden van gebedsbijeenkomsten
– het houden van zondagse samenkomsten
– de bediening van de waterdoop aan gelovigen
– het geven van geloofsonderricht en trainingen
– het houden van connectgroep bijeenkomsten voor leden en niet-leden van de Gemeente
– het naar vermogen verlenen van pastorale en diaconale zorg
– dienstbetoon aan de samenleving, onder meer door het samenwerken met en het ondersteunen van personen en verbanden die vanuit dezelfde opdracht denken en handelen
– het streven naar goede betrekkingen met andere geloofsgemeenschappen
– het geven van persoonlijke coaching
– het organiseren van evenementen
– andere daartoe dienende activiteiten