ANBI INFO

Juridisch gezien is C3 Arnhem een kerkgenootschap dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een ANBI-status.

Het kerkgenootschap is onderdeel van C3 Church Global, een groeiende kerkbeweging van meer dan 300 kerken wereldwijd. C3 Arnhem opereert net als alle andere kerken binnen de C3 beweging op een autonome manier. Dat wil zeggen dat er een lokaal bestuur is, en dat de visie van de kerk wordt aangegeven en uitgevoerd door het lokale leiderschapsteam onder leiding van onze lokale voorgangers.

Het kerkgenootschap heeft een bestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor alle financiƫle en materiƫle zaken van de kerk. Dit bestuur bestaat momenteel uit Anne Borkent, Peter Twilt en Jeroen Peters. Wanneer het gewenst is, laten ze zich ondersteunen door professionele specialisten binnen en buiten de kerk. Bij complexe vraagstukken en ontwikkelingen denken deze adviseurs mee met het leiderschapsteam en bestuur. Deze adviesraad bestaat onder meer uit pastor Steve Warren van C3 Amsterdam (de kerk van waaruit C3 Arnhem is gesticht) en pastor Simon McIntyre van C3 London (de secretaris van de C3 Church Global beweging en overziener van alle C3 Kerken in Europa). Er vinden 4 bestuursvergaderingen per jaar plaats en elk jaar wordt een jaarverslag opgemaakt bij De Jong & Laan accountants te Elst. Klik hier voor de jaarverslagen.

C3 Arnhem is bij de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), onder de namen “Christian City Church Arnhem” en “C3 Church Arnhem”. Giften zijn belastingaftrekbaar. Voor meer informatie over giftenaftrek en geven aan C3 Arnhem, klik hier.